De Beemster Bron wil dat allerlei mensen en organisaties kennis van het initiatief kunnen nemen en eraan deelnemen.

Het perceel van de Stichting Beemster Bron wordt beheerd door het bestuur dat het perceel dit najaar (2020) zal kopen van de huidige eigenaar. Hiervoor is natuurlijk geld nodig. De stichting heeft inmiddels een flink bedrag bij elkaar en zoekt nog naar mensen die financieel willen participeren. Dat kan op 2 manieren. De eerste is door het verstrekken van een lening met een aantrekkelijke rente. De tweede manier is door het aankopen van certificaten. De certificaten hebben een waarde van € 1000,- met een looptijd van 30 jaar en een jaarlijks te bepalen rente van 1,5 % boven de Euribor-rente.

‘Klik’ op een van onderstaande afbeeldingen of links voor meer informatie:

Een certificaat van deelname is persoonlijk en levenslang geldig. Een certificaat van deelname is niet overdraagbaar.
Vul het aantal certificaten in dat u wilt aankopen. Als u een certificaat voor iemand anders wilt kopen, kunt de de juiste tenaamstelling kwijt onder het kopje 'Opmerkingen'.
Een leencertificaat heeft een looptijd van 30 jaar en een jaarlijkse rente vergoeding van 1,5% boven Euriborrente. Een leencertificaat is overdraagbaar.
Vul het aantal certificaten in dat u wilt aankopen. Als u een certificaat voor iemand anders wilt kopen, kunt de de juiste tenaamstelling kwijt onder het kopje 'Opmerkingen'.
of hoger, met een nader af te stemmen looptijd en rentevergoeding.
Vul een bedrag van tenminste 5000,- of hoger in
Na het invullen en toezenden van dit formulier krijgt u zo spoedig mogelijk reactie van ons.

Arthur Nooren van Smaak Groenten ontvangt graag vrijwilligers die mee willen werken om zijn bijzondere groenten te telen en op die manier buiten zijn en veel leren over ecologisch verantwoord tuinieren.

Gedachten gaan uit naar het oprichten van een Voedselvereniging die actief mee kunnen tuinieren. Tevens kunnen dagbestedingsplekken ontstaan in het kader van landbouw en zorg.

Opgeven of informatie: arthurnooren@gmail.com

Arthur Nooren ontvangt ook graag mensen die zelf actief zijn in eigen achtertuin of volkstuin, voor excursies. Op die manier leren zij anders te kijken naar tuinieren en zullen zij zich verbazen over de manier waarop Arthur zijn productie haalt. Een totaal andere manier dan men gewend is en die behalve lekkere groenten ook een gezonde en duurzame tuin oplevert.

Zomer- en winterschool Meubelmaken

Iedere zomer-, en kerstvakantie organiseert de Beemster School voor Meubelmaken cursussen op het terrein van meubelmaken, houtbewerking en stofferen. Informatie is te vinden op www.beemsterschoolvoormeubelmaken.nl.