Het perceel waar Beemster Bron haar activiteiten uitvoert ligt in de Beemster; 25 kilometer ten Noorden van Amsterdam, 2 kilometer ten Westen van Purmerend en ongeveer 20 kilometer van de steden Hoorn en Alkmaar.

Het perceel is al decennia in gebruik als biologische boomgaard waardoor de grond niet verstoord is door kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.

De activiteiten betreffen educatie op het gebied van circulaire houtbouw en kennis over hout als waardevol bouwmateriaal.

Verder is er veel aandacht voor het telen van groenten, kruiden en bloemen, zonder machines, gif en kunstmest en mét behoud van biodiversiteit.

De Beemster is sinds 1999 Unesco Werelderfgoed doordat het zijn oorspronkelijke ruimtelijke indeling als polder heeft behouden.

4